E-dziennik

Szkoła Języków Europejskich UNIVERSUS korzysta z nowoczesnej platformy o do skutecznego zarządzania szkołą językową. Platforma LangLion jest zaawansowanym narzędziem, które umożliwia szkole efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności. Dzięki tej platformie śledzimy postępy uczniów, zarządzamy planem lekcji, nadzorujemy listę obecności oraz utrzymujemy stały kontakt z uczniami i nauczycielami. To narzędzie umożliwia dostosowanie się do współczesnych standardów edukacyjnych i zapewnia lepszą jakość usług, co przyczynia się do sukcesu szkoły i satysfakcji uczniów.

Dziennik