O egzaminie PTE 

International Certificate (PTE General) to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów języka angielskiego na całym świecie.
Certyfikaty PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Nasza szkoła jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson od 2015 roku. Wszystkie egzaminy odbywają się w placówce szkoły przy ul. Podgarbary 10 (Śródmieście Gdańska).
Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki. Dostępność egzaminu na 6 poziomach zaawansowania umożliwia zdającemu wybór testu dopasowanego do stopnia zaawansowania językowego.

 

Dlaczego warto wybrać Certyfikat Międzynarodowy?

Udowodnij swoje umiejętności pracodawcom i uniwersytetom dzięki prestiżowym międzynarodowym kwalifikacjom z języka angielskiego.

Certyfikat akceptowany przez setki szkół, uniwersytetów i organów rządowych na całym świecie.

Wszystkie sześć poziomów biegłości (A1, 1, 2, 3, 4 i 5) mają na celu ocenę i akredytację ogólnej znajomości języka angielskiego.

Test składa się z dwóch części: słuchanie i mówienie – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem oraz czytanie i pisanie – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.


pte