O egzaminie PTE 

International Certificate (PTE General) to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów języka angielskiego na całym świecie.
Certyfikaty PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Nasza szkoła jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson od 2015 roku. Wszystkie egzaminy odbywają się w placówce szkoły przy ul. Podgarbary 10 (Śródmieście Gdańska).
Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki. Dostępność egzaminu na 6 poziomach zaawansowania umożliwia zdającemu wybór testu dopasowanego do stopnia zaawansowania językowego.

Przygotowanie do egzaminu PTE

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w egzaminie PTE General, warto zainwestować czas i energię w odpowiednie przygotowanie. Nasza szkoła językowa oferuje specjalne kursy przygotowawcze, które pomagają zdającym zrozumieć strukturę egzaminu, poznać techniki radzenia sobie z poszczególnymi zadaniami oraz rozwijać niezbędne umiejętności językowe. Ponadto, istnieje wiele materiałów dostępnych online, takich jak próbne testy, podręczniki czy filmy instruktażowe, które mogą być pomocne w samodzielnej nauce.

Zgłoszenie na egzamin i opłaty

Proces zgłoszenia na egzamin PTE General w Gdańsku jest prosty. Należy się zarejestrować na stronie internetowej organizatora egzaminu, a następnie wybrać dogodny termin i miejsce przystąpienia do testu. Opłata za egzamin zależy od wybranego poziomu zaawansowania oraz kraju, w którym egzamin się odbędzie. Warto sprawdzić informacje na temat dostępnych zniżek, np. dla uczniów czy studentów.

Odbiór wyników i ważność certyfikatu

Wyniki egzaminu PTE General są zwykle dostępne w ciągu kilku tygodni od daty przystąpienia do testu. Zdający otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskany poziom zaawansowania językowego, który może być użyty do celów edukacyjnych, zawodowych czy wizowych. Ważność certyfikatu nie jest ograniczona czasowo, jednak niektóre instytucje mogą wymagać przedstawienia świeżego wyniku egzaminu, nie starszego niż 2-3 lata.

Rozwój zawodowy i edukacyjny dzięki certyfikatowi PTE General

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu języka angielskiego może znacznie ułatwić rozwój zawodowy i edukacyjny. Umożliwia on zdającym dostęp do renomowanych uczelni wyższych oraz zwiększa ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w kraju i za granicą.

 

Dlaczego warto wybrać Certyfikat Międzynarodowy?

Udowodnij swoje umiejętności pracodawcom i uniwersytetom dzięki prestiżowym międzynarodowym kwalifikacjom z języka angielskiego.

Certyfikat akceptowany przez setki szkół, uniwersytetów i organów rządowych na całym świecie.

Wszystkie sześć poziomów biegłości (A1, 1, 2, 3, 4 i 5) mają na celu ocenę i akredytację ogólnej znajomości języka angielskiego.

Test składa się z dwóch części: słuchanie i mówienie – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem oraz czytanie i pisanie – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.

Przygotowanie do egzaminu PTE

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w egzaminie PTE General, warto zainwestować czas i energię w odpowiednie przygotowanie. Nasza szkoła językowa oferuje specjalne kursy przygotowawcze, które pomagają zdającym zrozumieć strukturę egzaminu, poznać techniki radzenia sobie z poszczególnymi zadaniami oraz rozwijać niezbędne umiejętności językowe. Ponadto, istnieje wiele materiałów dostępnych online, takich jak próbne testy, podręczniki czy filmy instruktażowe, które mogą być pomocne w samodzielnej nauce.

Zgłoszenie na egzamin i opłaty

Proces zgłoszenia na egzamin PTE General w Gdańsku jest prosty. Należy się zarejestrować na stronie internetowej organizatora egzaminu, a następnie wybrać dogodny termin i miejsce przystąpienia do testu. Opłata za egzamin zależy od wybranego poziomu zaawansowania oraz kraju, w którym egzamin się odbędzie. Warto sprawdzić informacje na temat dostępnych zniżek, np. dla uczniów czy studentów.

Odbiór wyników i ważność certyfikatu

Wyniki egzaminu PTE General są zwykle dostępne w ciągu kilku tygodni od daty przystąpienia do testu. Zdający otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskany poziom zaawansowania językowego, który może być użyty do celów edukacyjnych, zawodowych czy wizowych. Ważność certyfikatu nie jest ograniczona czasowo, jednak niektóre instytucje mogą wymagać przedstawienia świeżego wyniku egzaminu, nie starszego niż 2-3 lata.

Rozwój zawodowy i edukacyjny dzięki certyfikatowi PTE General

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu języka angielskiego może znacznie ułatwić rozwój zawodowy i edukacyjny. Umożliwia on zdającym dostęp do renomowanych uczelni wyższych oraz zwiększa ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w kraju i za granicą.


pte