Kurs języka ukraińskiego Gdańsk

flaga ukrainy

Rozpocznij niepowtarzalną podróż nauki języka ukraińskiego z naszym kursem w Gdańsku. Nasza oferta edukacyjna jest nie tylko połączeniem solidnych podstaw językowych, ale także głębszym zanurzeniem się w fascynujący świat ukraińskiej kultury i języka.

Nasze zajęcia skupiają się na praktycznym aspekcie nauki. Wprowadzamy różnorodne metody nauczania, obejmujące konwersacje, ćwiczenia gramatyczne, a także autentyczne sytuacje komunikacyjne. Dzięki temu nasi uczestnicy nie tylko zdobywają solidne podstawy ukraińskiego, ale również szybko zyskują pewność siebie w posługiwaniu się językiem.

Czym się różni język ukraiński od rosyjskiego?

Język ukraiński i rosyjski są dwoma odrębnymi językami, choć mają pewne podobieństwa wynikające z historycznych, kulturowych i lingwistycznych wpływów. Pierwsza różnica zauważalna jest w alfabecie – ukraiński używa cyrylicy z dodatkowymi znakami diakrytycznymi, podczas gdy rosyjski korzysta z tradycyjnej cyrylicy. W kwestii fonologii  ukraiński charakteryzuje się bardziej rozwiniętą systematyką dźwięków, co może sprawić trudności w wymowie dla obcokrajowców. 

Leksyka obu języków również różni się, przy czym ukraiński wykorzystuje unikalne słownictwo, często nieobecne w innych językach słowiańskich. Gramatyka ukraińska jest bardziej złożona, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków i bardziej rozbudowanym systemem czasownikowym. 

Język odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i kultury. Ukraiński jest nieodłącznym elementem ukraińskiej tożsamości, szczególnie w kontekście historii i dążeń do niepodległości. Rosyjski natomiast jest jednym z najważniejszych języków na świecie, odgrywając znaczącą rolę w dziedzinach kultury, nauki i polityki.