Kursy języka angielskiego dla firm Gdańsk.

Wzmocnij kompetencje językowe swojego zespołu dzięki naszym dedykowanym kursom języka angielskiego dla firm w Gdańsku! Współpracujemy z przedsiębiorstwami, oferując kompleksowe szkolenia, które nie tylko rozwijają umiejętności komunikacyjne pracowników, ale także wspierają efektywną wymianę informacji w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Nasi doświadczeni nauczyciele dostosowują program kursu do specyfiki branży i potrzeb firmowych. Skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu angielskiego w kontekście biznesowym, ucząc skutecznej komunikacji, negocjacji oraz przygotowując do prezentacji w języku angielskim.

Kurs języka angielskiego dla firm w Gdańsku to specjalnie dostosowany program nauczania, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych pracowników w kontekście biznesowym. Zajęcia te mają na celu zwiększenie efektywności komunikacji w biznesie, a także pozwalają pracownikom czuć się pewniej w międzynarodowym otoczeniu pracy. Lekcje te dostosowane są do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i jego dziedziny działalności.

 • Dopasowanie do potrzeb firmy.
  Przed rozpoczęciem kursu zostają określone cele szkoleniowe, poziom zaawansowania uczestników oraz konkretne obszary języka angielskiego, które są najważniejsze w kontekście pracy w danej branży.
 • Zajęcia indywidualne lub grupowe.
  Kursy języka angielskiego dla firm mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, w zależności od potrzeb firmy. Zajęcia grupowe mogą promować współpracę i komunikację wewnętrzną w firmie.
 • Forma zajęć.
  Zajęcia mogą być prowadzone w formie online poprzez wybraną przez Klienta platformę lub stacjonarnie w siedzibie naszej szkoły przy ul. Podgarbary 10 w Gdańsku.
 • Materiały dydaktyczne biznesowe.
  Podczas kursu korzystamy z materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb biznesowych, takie jak teksty, ćwiczenia, przykładowe dokumenty i prezentacje związane z konkretną branżą.
 • Nauka terminologii branżowej.
  Na lekcjach korzystamy z  terminologii i słownictwa związanego z daną branżą. Dla przykładu, pracownicy w dziale finansowym będą uczyć się innego języka niż pracownicy w dziale inżynieryjnym. Całą tematykę kursu jesteśmy w stanie dopasować dla Waszych potrzeb.
 • Umiejętności komunikacyjne.
  Nasz kurs rozwija umiejętności komunikacji w języku angielskim, takie jak prowadzenie spotkań, negocjacje, pisanie raportów, rozmawianie z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Słuchanie i rozumienie.
  Pracownicy uczą się rozumieć i reagować na rzeczywiste rozmowy w języku angielskim, zarówno te prowadzone przez native speakerów, jak i te nagrane.
 • Egzaminy i certyfikaty.
  Po ukończonym kursie wydajemy integralne z Europejskim Systemem Opisu Kwalifikacji Językowych zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu zgodne z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186).
 • Ocena postępów.
  Przez cały kurs uczestnicy są oceniani, aby monitorować ich postępy i dostosować program nauczania do ich potrzeb.
 • Dziennik elektroniczny.
  Zarówno kursanci, jak i koordynatorzy zajęć z danej firmy mają dostęp do dziennika elektronicznego LangLion, gdzie na bieżąco można monitorować frekwencję uczestników na zajęciach, jak i zakres zrealizowanych tematów.
 • Doświadczenie.
  Szkoła Języków Europejskich UNIVERSUS posiada bazę wykwalifikowanych lektorów. O doświadczeniu w prowadzeniu kursów językowych może świadczyć lista naszych dotychczasowych, zadowolonych klientów instytucjonalnych, m.in. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Miasta w Gdańsku, Urząd Miasta w Sopocie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Firma Alarmtech, Firma Infoprojekt, Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, Radio Złote Przeboje, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Lufthansa Systems Poland, Grupa LOTOS S.A., LPP S.A, Goyello sp. z o.o., Remontowa Shipbuilding S.A, IKEA Centre Polska S.A., PPNT Gdynia oraz inni.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jako jedna z nielicznych szkół językowych w Trójmieście jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Gdańska, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego (zaświadczenie nr 32/2005),w związku z czym jest objęta nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz jest zarejestrowana w bazie instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.22/00027/2004.

 

gwiazdka

 

3 osoby

 

wykład

 

laptop

 

mowa

 

rozmowa

 

żarówka

 

certyfikat

 

wykres

 

telefon

 

gwiazdka