Test poziomujący znajomość języka angielskiego

Zapraszamy do wypełnienia części pisemnej testu ewaluacyjnego poziom kompetencji językowych z języka angielskiego.

Test został oparty o wytyczne Rady Europy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Skala trudności testu jest narastająca, czyli test rozpoczyna się od pytań łatwiejszych, których skala trudności wzrasta wraz z kolejnymi pytaniami.

Czas trwania max. 45 min.
Test należy rozwiązywać od razu w całości, nie ma możliwości zapisywania wyniku w trakcie rozwiązywania zadań.

Test pisemny składa się z dwóch części.
CZĘŚĆ PIERWSZA: zadania 1-50
CZĘŚĆ DRUGA: zadania 51-100

Osoby, które uczyły się języka od 1-3 lat proszone są o wypełnienie tylko części pierwszej testu.

Osoby, które uczyły się języka angielskiego ponad 3 lata, proszone są o wypełnienie całego testu tj. części pierwszej i drugiej.

 

Punktacja:

  • 0-16 punktów: A0 – kandydat zdobywa mniej niż 10 punktów w zakresie zagadnień od 1 do 16
  • 0-16 punktów: A1– kandydat zdobywa co najmniej 10 punktów w zakresie zagadnień od 1 do 16
  • 17-33 punkty: A2
  • 34-50 punktów: B1
  • 51-67 punktów: B2
  • 68-84 punkty: C1
  • 85-100 punktów: C2

Kolejnym etapem ewaluacji poziomu kompetencji językowych będzie test ustny przeprowadzony przez lektorów Szkoły Języków Europejskich UNIVERSUS.

Po zakończeniu obu etapów ewaluacji, każda osoba otrzyma indywidualny raport .

 

Zapraszamy!

Podaj swoje dane

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane